Meny
Olema

Ställage-besiktning

All lagerinredning måste enligt Arbetsmiljöverkets krav årligen kontrolleras och dokumenteras.

Vi hjälper er med detta genom en besiktning mot standard SS-EN 15635:2008 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1, AFS 2006:4, AFS 1981:15.

För att besiktningen ska gå att genomföra behövs tillgänglig montageanvisning och belastningsskyltar. Saknas denna information kan vi hjälpa till att försöka få fram den till just ert ställage.

Låt inte ert lager utgöra en säkerhetsrisk!

Nils Lindroth

Nils Lindroth

Utbildning/Besiktning/Reservdelar

nils.lindroth@olema.se
010-495 26 38

BUILT FOR IT