Meny

Truckförar-utbildning

Utbildning enligt TLP10

Vi erbjuder truckförarutbildningar i egen utbildningslokal, eller hos kund, med utrymme för både teori och praktiska körövningar med truckar av olika modeller. Vi utbildar i behörigheterna A, B och C och skräddarsyr utbildningar efter kundens önskemål.

Vi har schemalagda utbildningar en gång i månaden och skräddarsydda utbildningar för enskilda företag vid separata tillfällen. Företagsutbildningen skräddarsys för att passa kundens önskemål och för att deltagarna lättare ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursstart

Måndag
26/8 Kl 08.00
Norrköping

Kursstart

Måndag
23/9 Kl 08.00
Norrköping

Kursstart

Måndag
28/10 Kl 08.00
Norrköping

Kursstart

Måndag
25/11 Kl 08.00
Norrköping

Truckförarutbildningens mål

Efter genomförd kurs ska varje truckförare uppfylla arbetsmiljölagens (AFS 2006:5) krav på dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper. De ska kunna hantera sitt fordon på ett säkert och ekonomiskt sätt, samt kunna minimera riskerna och klara av den dagliga tillsynen.

Ett utbildningsbevis/truckkort gäller tills vidare. Det är arbetsgivaren som i sitt körtillstånd anger giltighetstid eller krav på repetitionsutbildning. Många företag/branscher tillämpar ett krav på repetitionsutbildning vart femte år.

Arbetsgivaren har ansvaret att se till att personal som framför truck har rätt dokumenterade och praktiska kunskaper. Truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd utfärdat av sin arbetsgivare för att få använda trucken. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.

erbjuda våra kunder utbildning på mobila erbjuda våra kunder utbildning på mobila arbetsplattformar (Lift) enligt LLP.

Ansvarsutbildning

Vår ansvarsutbildning ger ökade kunskaper om ansvarsfrågor, befogenheter och skyldigheter för dem som leder och övervakar arbete med truck. Denna riktar sig främst till arbetsledande personal och syftar till att ge en god kunskap om lagtexter som rör arbete med truck.

För mer info kontakta utbildningsansvarige Nils Lindroth
nils.lindroth@olema.se
010 – 495 26 38

BUILT FOR IT